Geslaagde inspiratiesessie ‘matchen en mixen’

Onze inspiratiesessie ‘Effectief matchen en mixen: succesvolle medewerkers aan je verbinden en effectieve teams bouwen’ was een groot succes. Deze sessie hebben we in samenwerking met partnerorganisatie Mastermind georganiseerd. Ruim 25 managers en teamcoaches vanuit diverse zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten stonden stil bij hét arbeidsmarktvraagstuk van dit moment: hoe benutten we de potentie van onze medewerkers en hoe houden we ze verbonden aan de organisatie?

Enkele feiten:

  • het structurele personeelstekort in de zorg is 12% in de komende 3 jaar
  • 65% van de aangenomen medewerkers vertrekt alweer snel
  • 40% van de uitstromende medewerkers verlaat de sector
  • 10% van de leerlingen uit zorgopleidingen gaat in een andere sector werken
  • werkdruk is één van de grootste problemen volgens managers en medewerkers.

Om het arbeidsmarktvraagstuk het hoofd te bieden kiezen veel organisaties voor meer werving enerzijds en meer opleiden anderzijds. Maar is dat genoeg? En welke handvatten zijn er om een effectief team op te bouwen en medewerkers te blijven binden en te blijven boeien?

De Discover potentieel analyse blijkt een krachtig hulpmiddel om inzicht te geven in gedrag, drijfveren en talenten. Op individueel niveau om je eigen effectiviteit te vergroten. De deelnemers kregen een terugkoppeling op hun eigen profiel. Wat is je natuurlijke gedragsstijl en hoe komt dat over op anderen? Wat is de motor achter dat gedrag en wat motiveert mij? En hoe kijk je naar de wereld en naar jezelf en welke talenten kun je daarvoor inzetten?

Maar vooral ook op team- en organisatieniveau geeft het veel inzicht. De deelnemers aan de inspiratiesessie vormden drie fictieve teams en keken naar de impact van hun teamprofiel. Wat zijn aanknopingspunten om medewerkers te matchen en te mixen: met hun klant en hun vak, met elkaar en met de ambities en doelen van de organisatie. Wat werkt in de sturing en begeleiding van dit specifieke team wel en wat vooral ook niet. En wat is nodig om succesvolle medewerkers te behouden en welke interventies zijn daarbij effectief.

Bij de plenaire afsluiting zijn een aantal inzichten gedeeld:

  • het gaat om maatwerk
  • vaak zijn interventies gericht op gedrag en wordt geen rekening gehouden met de drijfveren van mensen terwijl deze veel bepalender zijn voor hun keuzes
  • met het in kaart brengen van gedrag, drijfveren en talenten op individueel en op teamniveau snap je beter waarom iets gebeurt en welke interventies effectief zijn om medewerkers optimaal in te zetten, te motiveren en te behouden.

Met deze nieuwe inzichten werd de inspiratiesessie afgesloten waarna er nog gezellig werd nagepraat.

Ivo Konings

Ivo Konings

Adviseur bij Collegamento

Ivo begeleidt mensen, teams en organisaties in het publieke domein bij hun transitie of (door)ontwikkeling. Hij kan op strategisch niveau inspireren tot vernieuwende concepten van organiseren en op operationeel niveau deze concepten vertalen en werkend krijgen. Hij begeleidt (management)teams die een stap voorwaarts moeten of willen zetten. Complexe zaken tot de essentie terugbrengen en het creëren van richting,…


Meer nieuws

Bouwen in Zuid-Holland

Geslaagde inspiratiesessie ‘matchen en mixen’

Verzorgd Wonen Nieuwegein