Gemeenten moeten meer doen met minder middelen

Een deel van de oplossing kan liggen in de interne organisatie. Ook externe samenwerking kan een manier zijn om de dienstverlening op peil te houden. De gemeenten Meppel en Westerveld kozen daarvoor.

Gemeente Delft: waarom het Delftse model werkt

Organiseren werkt het best vanuit de inhoud

Kwetsbare oudere zelfstandiger door betere thuisverpleging

Hoe maak je een nieuwe samenwerking tot een succes?

Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg

Vitaal Vechtdal: van bevlogen initiatief naar brede beweging

Hoe mobiliseer je bevlogenheid?

De kracht van een extern perspectief


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”