Van gemeentelijke projectorganisatie naar zelfstandige B.V. In twee voorgaande blogs gaf ik u een inkijkje in een uitdagende veranderopdracht die ik de afgelopen periode heb mogen begeleiden bij de gemeente Delft. Ik vertelde u hoe we met de Toegang – als tijdelijke projectorganisatie – de weg naar verzelfstandiging zijn ingeslagen. In deze derde blog zal...

Organiseren werkt het best vanuit de inhoud

Succesvolle medewerkers aan je verbinden en effectieve teams bouwen: hoe doe je dat?

Leiderschap als hefboom voor succes

Start leergemeenschap dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland

Kwaliteit wordt steeds persoonlijker

Geef Meester Maarten zijn koffer vol ambities terug!

Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg

Vitaal Vechtdal: van bevlogen initiatief naar brede beweging


Over Collegamento

Collegamento werkt voor organisaties in het publiek domein: gemeenten, gezondheidszorg, onderwijs en wooncorporaties. Juist daar moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Keuzes die lef vragen. Keuzes die focus geven. Keuzes die de organisatie in staat stelt om met minder méér te doen. Collegamento helpt om die keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te hanteren. De adviseurs van Collegamento werken samen met de klant aan focus (moeten), perspectief (willen), ordening, analyse en ontwikkeling (kunnen) en effectief leiderschap en oplossingen (durven).
Aansluitend bij de drijfveren van mensen en de effectiviteit van hun gedrag en onderlinge samenwerking versterkend. Voortdurend in verbinding. Actief betrokken. Deskundig en ervaren. Maar ook rolvast, zodat u als opdrachtgever in positie bent en blijft. Daardoor kunnen we onze belofte nu al 10 jaar waarmaken: “Met Collegamento maak je keuzes!”